facebook pixel

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut aiheuttavat kohtuutonta ahdinkoa

28.5.2020
Kategoriat: Tutkimus

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä selvitti viime vuonna verkkokyselyllä, miten ihmiset selviytyvät julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja potilaan maksettaviksi jäävien lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksista.

Näiden maksujen vuoksi moni joutuu hakemaan myös toimeentulotukea. Kyselyllä selvitettiin myös sitä, miten toimeentulotuen perusosan siirto Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 on vaikuttanut siihen, miten ihmiset saavat maksuihinsa tukea.

Asiakasmaksut, kuka selviytyy ja miten? -kysely oli avoinna 24.5.–30.9.2019. Siihen vastasi 949 ihmistä, joista suuri osa käyttää paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kyselyyn vastasi ihmisiä eri puolilta Suomea. Vastaajissa on muun muassa pitkäaikaissairaita, pienituloisia eläkeläisiä, omaishoitajia ja sellaisten perheiden edustajia, joissa useampi perheenjäsen sairastaa. Siihen vastasi lähemmäs tuhat sairauksien ja sairastamisen kulujen takia vaikeassa tilanteessa olevaa ihmistä.

Tulokset osoittavat, että ihmisten ja perheiden arki voi ajautua kohtuuttoman hankalaksi julkisen terveydenhuollon asiakasmaksujen ja lääkekulujen vuoksi. Terveyspalveluihin on myös matkustettava, usein huonossakin kunnossa. Myös näistä matkoista itselle maksettavaksi jäävistä osuuksista on monien vaikea selvitä.

Lue lisää tuloksista EAPN-FIN:n nettiuutisesta.

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.