Selvitys ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta

22.1.2019
Kategoriat: Uutinen

Selvityksessä haetaan keinoja työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisen edistämiseksi. Työikäiset suomalaiset hoitavat ansiotyön ohella tyypillisesti vammaisia lapsiaan, sairaita puolisoitaan tai vanhoja vanhempiaan.

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa, jotta se olisi mahdollista monelle. Nykyistä parempi ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen edellyttää omaishoitoperheiden tarpeet entistä paremmin huomioivia palveluita, työlainsäädännössä jo olemassa olevien joustojen ottamista käyttöön, palkattomien poissaolojen korvaamista, ansiotyössä käyvien omaishoitajien työttömyysturvasta huolehtimista ja omaishoitajien statuksen selkeyttämistä.

Jo olemassa olevien keinojen tehokkaampi käyttö edellyttää tiedotusta ja asenteiden muuttumista, mutta omaishoitovapaiden korvattavuus, omaishoidon paremmin huomioiva työttömyysturva ja mahdollinen omaishoidon tuen räätälöiminen työikäisten omaishoitajien tarpeisiin edellyttävät lainmuutoksia.

Selvitystyön työpajoihin kutsuttiin mukaan myös Suomen omaishoidon verkoston järjestöjä. Työpajoihin osallistui Neuroliitosta järjestösuunnittelija Anni Malkamäki.

– Toisesta huolehtiminen vaatii tilanteesta riippuen omaishoitajalta enemmän tai vähemmän joustamista omasta ajastaan ja sama koskee omaishoitajan työpaikkaa. Olisi erittäin arvokasta, että nykyisten tukitoimien rinnalle, joihin kuntia jo nyt velvoitetaan, saataisiin uusia muotoja, jotka tukisivat omaishoitajan työelämässä pysymistä entistä paremmin, tiivistää Anni Malkamäki.

Selvitys liittyy Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihankkeeseen.

Tutustu selvitykseen Valtioneuvoston sivuilla.

Logo