Lausunnot

Neuroliitto toimii aktiivisesti MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien valtakunnallisena edunvalvojana, antaen lausuntoja ministeriöille ja muille päättäville elimille. Liitto antaa lausuntoja yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Vuonna 2017 annettuja lausuntoja

Sosiaali- ja terveysministeriölle 20.1.2017 annettu lausunto. Kuulemistilaisuus: akkreditointi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin
Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.3.2017 lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 10.4.2017 lausunto valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista
Lue lausunto tästä

Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 2.5.2017 lausunto
Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 16.6.2017 lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
Lue lausunto tästä

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) 20.6.2017 lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelusta
Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto 17.7.2017 hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta.
Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto 20.1.2017. Kuulemistilaisuus : akkreditointi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin.
Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 15.12.2017 lausunto valinnanvapauslaista.
Lue lausunto tästä

 

 

Logo