facebook pixel

Lausunnot

Neuroliitto toimii aktiivisesti MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien valtakunnallisena edunvalvojana, antaen lausuntoja ministeriöille ja muille päättäville elimille. Liitto antaa lausuntoja yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Vuonna 2019 annettuja lausuntoja

Neuroliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelman luonnoksesta kaudelle 2019–2023. Lausunnot näkyvät lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Vuonna 2017 annettuja lausuntoja

Sosiaali- ja terveysministeriölle 20.1.2017 annettu lausunto. Kuulemistilaisuus: akkreditointi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.3.2017 lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 10.4.2017 lausunto valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista. Lue lausunto tästä

Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 2.5.2017 lausunto. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 16.6.2017 lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Lue lausunto tästä

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) 20.6.2017 lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelusta. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto 17.7.2017 hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto 20.1.2017. Kuulemistilaisuus : akkreditointi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin. Lue lausunto tästä

Sosiaali- ja terveysministeriölle 15.12.2017 lausunto valinnanvapauslaista. Lue lausunto tästä