Lausunnot

Neuroliitto toimii aktiivisesti MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien valtakunnallisena edunvalvojana, antaen lausuntoja ministeriöille ja muille päättäville elimille. Liitto antaa lausuntoja yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 16.6.2107
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Lue lausunto (pdf) »

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 20.1.2017
Kuulemistilaisuus : akkreditointi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin. Lue lausunto (pdf) »

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 12.10.2015
Lausunto hallituksen esityksistä, jotka koskevat mm. yleisestä asumistuesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamista. Lue lausunto (pdf) »

 

Logo