Bli medlem

Neuroförbundets 25 medlemsföreningar har över 10 000 medlemmar. Medlemsföreningarna gör det möjligt att få kamratstöd för dem som insjuknat och deras närstående och de gör att föreningsverksamheten finns nära.

Bli medlem! Som medlemsförmån får du tidningen Avain som utkommer sex gånger per år. Genom medlemskapet visar du även ditt stöd för Neuroförbundet och verksamheten för dess medlemsföreningar. Medlemsavgiften varierar allt efter förening och medlemskap.

Anslutningsblankett

Fyll i blanketten. Uppgifterna införs i Neuroförbundets medlemsregister.
  • (dd.mm.åååå)
  • Välja...
  • Dataskyddsbeskrivning för förbundets samlingsregister
Logo