MS-taudin Käypä hoito -suositukset päivitettiin

1.3.2019
Kategoriat: Uutinen

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä on julkaissut päivitetyt MS-taudin Käypä hoito -suositukset. Kyseessä on viides päivitys alkuperäiseen, vuonna 2002 annettuun suositukseen.

Suositukseen lisättiin uudet, taudin kulkuun vaikuttavat lääkkeet ja vanhojen tiedot päivitettiin.

– Lääkkeet on ryhmitelty uudella tavalla käyttötarkoituksen mukaan. Mukana on myös ensimmäistä kertaa käsite ”aktiivinen, ensisijaisesti etenevä MS-tauti”, kertoo professori ja neurologian dosentti, kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiainen Neuroliitosta. Hän on ollut mukana MS-taudin Käypä hoito -työryhmässä alusta asti.

– Uutta ovat myös näytönastearviot kantasolusiirroista sekä D-vitamiinin ja biotiinin käytöstä tukihoitoina.

Näytönastearvio tarkoittaa katsausta hoidosta tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen ja sen laatuun. Asteikolla A:sta D:hen A merkitsee vahvaa tutkimusnäyttä ja D tutkimusnäytön puuttumista. Kantasolusiirtojen ja biotiinin käytön osalta näytönastearvio on D, D-vitamiinin käytön osalta C.

Kaikki Käypä hoito -suositukset löytyvät osoitteesta kaypahoito.fi.

 

Logo