Suomen MS-säätiö jakoi 25 000 euroa MS-taudin tutkimukseen

13.6.2019
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2019 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Kaikki apurahat kohdennettiin tänä vuonna multippeliskleroosin eli MS-taudin tutkimukseen, ja ne jaettiin neljään eri tutkimukseen. Suomessa MS-tautia sairastaa n. 10 000 henkilöä.

Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja suomalaisille tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Vuosittain jaettavan apurahan saajista päättää MS-säätiön hallitus.

Apurahan saajat vuonna 2019

Lääketieteen lisensiaatti, erikoistuva lääkäri Anna-Leena Pirttisalo, 5 000 €
MS-taudin epidemiologia, sairaalahoitojaksot ja infektioon liittyville hoitojaksoille altistavat tekijät Suomessa, väitöskirja.

Lääketieteen lisensiaatti, erikoistuvan lääkärin viransijainen Ilkka Rauma, 5 000 €
MS-taudin toisen linjan lääkehoitojen teho ja turvallisuus, väitöskirja.

YTM, tohtorikoulutettava Suvi-Maaria Tepora-Niemi, 5 000 €
Nuorena MS-tautiin sairastuneen toimijuus työelämässä ja sitä tukevassa kuntoutuksesssa, väitöskirja.

Dosentti, Farmasian tohtori, akatemiatutkija Merja Voutilainen sekä tutkimusryhmä, 10 000 €
CDNF:n ja MANF:n vaikutukset MS-taudin eläinmallissa, muu tutkimus.

Lisätietoja

Säätiön asiamies Helena Ylikylä-Leiva, p. 0400 789 743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairaus. MS-taudin oireet ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, missä keskushermoston osissa muutoksia ilmenee. Tyypillisiä oireita ovat näköhäiriöt, lihasheikkous, tuntoaistin oireet ja uupumus. Taudin syntymekanismi on edelleen epäselvä, mutta sekä perintö- että ympäristötekijöillä tiedetään olevan merkitystä. MS on yleisempi naisilla kuin miehillä, noin kaksi kolmasosaa sairastuneista on naisia.

Logo