MS-potilaita on arvioitua enemmän

30.5.2017
Kategoriat: Uutinen

Suomessa on aiemmin arvioitua enemmän MS-tautia sairastavia henkilöitä.  Uusimpien tietojen mukaan MS-diagnoosi on yli 9 000 suomalaisella, kun vakiintunut arvio sairastavien määrästä on ollut noin 7 000.

Sairaanhoitopiirit ovat vuodesta 2014 alkaen ottaneet vaiheittain käyttöön MS-taudin hoidonseurantajärjestelmän, johon siirretään MS-potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot. Järjestelmään on tähän mennessä kirjattu yli 8 100 MS-diagnoosia viidestä yliopistosairaalasta ja viidestä keskussairaalasta. Kun huomioidaan väestömäärään perustuvat oletetut potilasmäärät sairaaloista, joiden tietoja ei ole vielä siirretty rekisteriin, Suomessa on todennäköisesti yli 9 000 MS-potilasta. Vuosittain MS-tautiin sairastuu noin 500 suomalaista.

Väkilukuun suhteutettuna uusi arvio MS-tautia sairastavien määrästä Suomessa on samansuuntainen Ruotsin ja Norjan kanssa. Ruotsissa MS-rekisteri on käytössä kaikissa sairaaloissa ja sinne on viety noin 18 000 ruotsalaisen MS-tautia sairastavan tiedot. Ruotsin väkiluku on 10 miljoonaa. Norjassa on noin 10 000 MS-tautia sairastavaa 5,2 miljoonan väestössä.

MS-taudin diagnostiikka ja hoito ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet muun muassa magneettikuvauksen yleistymisen ja lääkehoitojen tehostumisen myötä.  Diagnooseja on tehty aiempaa tehokkaammin. Uusi arvio potilasmäärästä perustuu kuitenkin valtakunnallisen MS-rekisterin syntymiseen ja MS-taudin parantuneeseen ennusteeseen, eikä taudin ilmaantuvuuden voimakkaaseen kasvuun.

Maailman MS-päivää vietetään 31.5.

Lisätiedot Neuroliitto ry: toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva 0400 789 743, helena.ylikyla-leiva@neuroliitto.fi tai viestintäpäällikkö Minna Heikkilä 0400 828 537, minna.heikkila@neuroliitto.fi

Lisätiedot hoidonseurantajärjestelmästä: neurologian dosentti Merja Soilu-Hänninen, TYKS, 040 762 5515, merja.soilu-hanninen@tyks.fi

 

Tietoa MS-taudista:

Maailmassa on noin kaksi miljoonaa, Euroopassa 400 000 ja Suomessa yli 9 000 MS-tautia sairastavaa henkilöä. MS-tauti on keskushermoston sairaus, jonka oireet ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, missä keskushermoston osissa muutoksia ilmenee. MS-tautiin voi liittyä mm. näkö- ja tuntohäiriöitä, liikkumisen hankaluuksia tai uupumusta.

Logo