Markkinaoikeus kumosi Kelan yksilöfysioterapioiden eteläisen piirin hankintapäätöksen

30.4.2019
Kategoriat: Uutinen

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan 20.9.2018 tekemän yksilöfysioterapiapalveluiden hankintapäätöksen, joka koskee Kelan eteläistä piiriä.

Kelan hankintapäätöksestä markkinaoikeudelle valittivat Neuroliitto ja vantaalainen Myyr-Fysio Ky.  Markkinaoikeuden ratkaisussa todetaan, että Kelan tarjouspyyntö on ollut tarjoajien valintaperusteiden osalta epäselvä ja siten hankintasäännösten vastainen. Markkinaoikeus toteaa myös, että näin ollen hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Markkinaoikeus perusti ratkaisunsa erityisesti kahteen valitusperusteeseen, joista toisen esitti valituksessaan Neuroliitto ja toisen Myyr-Fysio Ky. Neuroliiton valitusperuste koski Kelan käyttämää palveluntuottajien alueellisen kattavuuden kriteeriä ja sen soveltamista. Myyr-Fysio Ky:n peruste puolestaan koski täysien laatupisteiden saamisen edellytyksenä olevaa vaatimusta nimetä palvelun toteuttamisessa käytettävät terapeutit jo kuukausia ennen sopimuskauden alkua.

Kela voi hakea markkinaoikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Mikäli valituslupaa haetaan, tulee markkinaoikeuden päätös lainvoimaiseksi vasta jos KHO ei myönnä valituslupaa, tai jos KHO aikanaan hylkää valituksen.

Logo