Maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi sairastavia – ei kuitenkaan toisi helpotusta alkuvuoden maksutaakkaan

28.5.2020
Kategoriat: Uutinen

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastaville, ikääntyneille ja pienituloisille kotitalouksille koituvaa vuosittaista maksurasitetta, kertoo THL:n ja Kelan tuore selvitys.

Maksukatto tarkoittaa summaa, jonka täytyttyä terveydenhuollon palvelut, matkat tai reseptilääkkeet ovat asiakkaalle sinä vuonna lähes maksuttomia.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme maksukattoa eri maksuille

  • lääkekatto Kela-korvatuista reseptilääkkeistä maksetuille omavastuuosuuksille (577,66 €/v)
  • asiakasmaksukatto julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille (683 €/v)
  • matkakatto terveyteen liittyvien matkojen kustannuksille (300 €/v).

Maksukattojen tarkoituksena on hillitä kotitalouksille kertyviä vuosittaisia terveysmenoja. Kattojen yhdistämistä on usein ehdotettu keinoksi pienentää eniten sairastaville ja pienituloisille kotitalouksille koituvia kuluja.

Maksukattojen yhdistämisen vaikutukset

THL ja Kela selvittivät, miten edellä mainittujen kolmen maksukaton yhdistäminen eri tavoilla vaikuttaisi kotitalouksien toimeentuloon eri ikä- ja tuloryhmissä sekä julkistalouteen.

Tulosten mukaan kattojen yhdistäminen kustannusneutraalisti eli niin, että maksutuottojen kokonaismäärä ei muuttuisi, keventäisi etenkin yli 75-vuotiaiden ja muiden paljon palveluita käyttävien maksurasitetta.

Samalla maksutaakka nousisi niillä, joilla terveysmenot keskittyvät yhteen kuluerään, esimerkiksi lääkkeisiin. Koska ikääntyneet ja sairastavimmat ovat usein pienituloisia, hyötyjiä olisivat ennen kaikkea pienituloisissa kotitalouksissa, ja vastaavasti suurituloisempien kotitalouksien sote-maksut kasvaisivat.

”Maksukattojen yhdistäminen kustannusneutraalisti siirtäisi maksurasitetta 220 000 eniten maksavalta 180 000 vähemmän maksavalle yhteensä 30–40 miljoonaa euroa. Keskimääräinen hyöty olisi 176 euroa vuodessa ja menetys 154 euroa vuodessa”, sanoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

Lue lisää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen nettiuutisesta.