Maailman kattavin MS-tietopankki päivittyi

14.9.2020
Kategoriat: Uutinen

Maailmassa on 2,8 miljoonaa MS-tautia sairastavaa, kertoo kattavin aiheesta koskaan laadittu maailmanlaajuinen tutkimus. Tutkimus tehtiin MS-taudin globaalin tietopankin, Atlas of MS:n, päivitystä varten.

MS Atlas on avoimen datan periaatteella rakennettu tietopankki, joka kerää yhteen kaiken saatavilla olevan tiedon MS-taudin epidemiologiasta (esiintyvyydestä) ja terveydenhuollon saavutettavuudesta. Epidemiologiaa koskeva osuus sisältää tietoa esimerkiksi MS-taudin ilmaantuvuudesta maailmanlaajuisesti, vaihtelusta eri maiden ja alueiden välillä sekä demografista tietoa sairastavista, kuten ikä ja sukupuoli. Sairauden hoitoa koskeva osuus keskittyy erityisesti hoitoon pääsyyn ja taudin kulkua muokkaavan lääkityksen saatavuuteen eri puolilla maailmaa.

Tietopankin päivitetyt tiedot on kerätty laajan, kansainvälisen tutkimuksen avulla. Siihen vastasi asiantuntijoita 115 maasta. Vastaukset edustavat 87 prosenttia maailman väestöstä. Suomesta tiedot on toimitettu kansallisen MS-rekisterin kautta. Kyseessä on kolmas päivitys vuonna 2008 julkaistuun rekisteriin.

Päivityksen myötä kuva Suomen MS-tautitilanteesta muuttuu melko paljon. Muun muassa sairastavien määrä on kansallisen MS-rekisterin myötä tarkentunut.

Lokakuun Avain-lehdessä pureudutaan MS Atlakseen ja sen tuoreeseen päivitykseen tarkemmin. Päivitettyyn tietopankkiin voi tutustua osoitteessa www.atlasofms.org.