Loppuraportti järjestöjen roolista sote- ja maakuntamallissa julkaistu

5.7.2018
Kategoriat: Uutinen

Helena Ylikylä-Leiva: ”Maakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteistyön merkitys korostuu entisestään”

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys.

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä maakunnille. Samalla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää suurelta osin kuntien tehtäväksi. Järjestöjen, maakuntien ja kuntien onkin tärkeää luoda toimivat yhteistyökäytännöt uudessa mallissa.

– Brax on tehnyt arvokasta työtä nostaessaan esiin asioita, joissa maakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteistyö tulee olemaan entistä tärkeämpää sekä sen, mitä kaikkien toimijoiden on otettava huomioon yhteistyön edistämiseksi. Loppuraportissa haastetaan kaikkia toimijoita uudistamaan toimintatapojaan, myös järjestöjä itseään, Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva toteaa.

Ylikylä-Leivan mukaan järjestöjen on pyrittävä oman toimintansa suhteen yhä tarkempaan analyysiin ja eräänlaiseen tuotteistamiseen, jotta julkisen sektorin kynnystä yhteistyöhön pystyttäisiin madaltamaan.

– Järjestöjen on joissakin tapauksissa vielä nykyistäkin huolellisemmin pystyttävä määrittelemään sekä palvelunsa että järjestölähtöinen toimintansa. Rajanveto näiden välillä sekä edellä mainittujen käsitteiden käyttö on saatava täysin yksiselitteiseksi, Ylikylä-Leiva korostaa.

– Braxin loppuraportin yksi tärkeä viesti on se, että varsin kohtuullisilla toimenpiteillä, toisin sanoen toteuttamalla raportin 26 yksityiskohtaista esitystä, voidaan varmistaa kolmannen sektorin näkökulmasta erityisen tärkeiden sote- ja maku-uudistusten tavoitteiden toteutumista.

Lue valtioneuvoston  tiedote 5.7.2018 asiasta täällä

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (pdf)

Logo