Liikennepalvelulaki muuttuu – miten käy vammaisten?

14.6.2018
Kategoriat: Uutinen

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7. Lakiin sisältyvä taksipalvelujen sääntelyn purku on herättänyt valtavasti keskustelua. Vammaiskuljetuspalvelujen asiakkailla on huoli kuljetustensa turvallisuudesta, saatavuudesta ja hinnasta.

Lain valmistelussa mukana olleet tahot vastasivat muun muassa vammaisjärjestöjen kysymyksiin uuden liikennepalvelulain käytännön vaikutuksista liikenne- ja viestintäministeriön mediatilaisuudessa 13.6. Taksipalveluja koskevat muutokset ovat erityisen merkittäviä vammaiskuljetuksiin tukeutuville henkilöille. He ovat myös taksiyrittäjien merkittävin asiakasryhmä: taksialan miljardin euron kokonaisliikevaihdosta noin puolet tulee Kelan ja kuntien tilaamista henkilökuljetuksista.

Voiko liikuntarajoitteinen henkilö kulkea taksissa turvallisesti 1.7. jälkeen?

Taksipalvelun turvallisuutta valvoo jatkossakin Liikenneturvallisuusvirasto Trafi, joka antaa määräykset ajoneuvojen esteettömyyteen ja kuljettajien pätevyysvaatimuksiin liittyen. Esteettömyyskriteerit ovat tarkat. Henkilöiden kuljetukseen käytettävät ajoneuvot katsastetaan vuosittain. Nykykäytännöstä poiketen jatkossa myös autojen nostinlaite katsastetaan.

– Vaikka koulutusvaatimus taksiluvan saamisen edellytyksenä poistuu, ajokoe on edelleen suoritettava. Taksinkuljettajilta vaaditaan edelleen asianmukaisia taitoja ja tietoja. Trafin taksilupakokeeseen kuuluu osa, jossa testataan kuljettajan taitoja avustaa esimerkiksi liikuntarajoitteista matkustajaa, Trafin edustaja kertoi.

Myös kuljettajan velvollisuus varmistaa henkilökohtaisesti asiakkaan turvallinen kyytiin nousu ja poistuminen säilyy edelleen.

Voiko taksin saamiseen vielä luottaa?

Vammaisjärjestöjä huolettaa taksien saatavuus. Kun palvelun sääntely puretaan ja se muuttuu markkinaehtoiseksi, miten käy taksipalvelun saatavuudelle haja-asutusalueilla ja maaseudulla? Entä ympärivuorokautisen palvelutarjonnan?

Vammaispalvelulakiin kirjattu kuljetusvelvoite säilyy ennallaan. Vammaispalvelulain piirissä olevalla asiakkaalla on siis jatkossakin subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun. Tämän myötä myös Kelan ja kuntien rahoittamat kuljetukset säilyvät, sillä niiden kysyntä ei lain muutoksen vuoksi poistu mihinkään.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan haja-asutusalueen taksiyrittäjillä 80–90 % tulovirrasta tulee nytkin Kelalta ja kunnilta, joten varman tulon uskotaan ylläpitävän palveluja maaseudulla myös jatkossa. Julkisten palveluiden kautta haja-asutusalueillekin luodaan peruskysyntää, kuten esimerkiksi koulukuljetuksia.

LVM:n näkemyksen mukaan ammattiin pääsyn helpottuminen lupaprosessia keventämällä voi jopa parantaa maaseudun palvelutarjontaa. Ministeriöstä todettiin lisäksi, ettei ympärivuorokautinen palvelu nykyisinkään toteudu kaikkialla, velvoitteesta huolimatta.

Mitä taksi jatkossa maksaa?

Taksiuudistus vaikuttaa myös liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamiin taksimatkoihin. Hinnoittelu vapautuu ja siksi eri palvelutarjoajien hinnat voivat vaihdella.

Trafin edustajan mukaan jatkossa ollaan lähempänä normaalia palvelujen ostamista: hinta on tarkistettava ennen tilauksen vahvistamista. Taksiyhtiö tai kuljettaja on velvollinen kertomaan palvelun hinnan asiakkaalle ennen kaupan solmimista. Trafin suositus on, että hinta olisi näkyvillä ajoneuvon ikkunassa.

Trafi ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat julkaisseet ohjevideon liikunta- ja toimintarajoitteisten itse maksamiin taksimatkoihin liittyen.

 

Logo