facebook pixel

Ledare 2/19

Motion som passar alla

Begreppet motion inrymmer mycket: från vanlig vardagsmotion och elitidrott till hälsofrämjande motion, specialidrott och anpassad motion. Det viktiga är att man rör på sig utifrån sina egna fysiska förutsättningar, oavsett vilken kategori det handlar om. Motion är medicin – motion underlättar rehabilitering och vice versa.

För våra medlemmar är det ofta anpassad motion som gäller, och det som behöver anpassas är motionshandledningen, utrymmena och redskapen. Bara att ta sig till motionslokalen kan kräva olika specialarrangemang, till exempel transporter eller en miljö som är fri från hinder.

Dessa saker beskrivs sammantaget med begreppet tillgänglighet. Tillgänglighet har diskuterats i närmare 20 år, men trots det finns det ofta mycket att anmärka på.

Tjänsterna för anpassad motion planeras i många kommuner enbart utifrån pensionärers behov. Huvudfokus ligger på dagsaktiviteter och även innehållet är ofta avsett för äldre. Bland Neuroförbundets medlemmar är det många som jobbar och därför inte kan delta i motionsgrupper om dagarna. Å andra sidan finns många pensionärer i arbetande ålder som får mer motivation av ett utbud som inte enbart är planerat för äldre människor.

Tjänsterna som erbjuds borde därför ta bättre hänsyn till olika användargrupper. En annan viktig faktor är möjligheten att motionera tillsammans med familjemedlemmar eller vänner som inte har något handikapp. Ett handikapp ska inte innebära att man blir isolerad från andra motionärer.

Anpassad motion är ett otroligt brett område med mängder av olika motionsformer. Förhoppningsvis kommer detta budskap att nå ut till allt fler av våra medlemmar: oavsett handikapp finns det ingen gren som man helt måste avstå från. Allting går att anpassa. Förutom handledarna vill jag även engagera fysioterapeuter och läkare: Inspirera folk att motionera på eget initiativ och tipsa om var de kan hitta rätt information!

Men det är inte alla som vill motionera. Även då kan en smula extra vardagsmotion vara till stor nytta. Alla sysslor som kräver fysisk aktivitet är bra för hälsan. Dammsugning, bärplockning, promenader med hunden, att gå och handla – bara att komma hemifrån.

Att underlätta anpassad idrott och motion kräver att beslutsfattarna förbinder sig till och håller de löften som vi återigen kommer att få höra i samband med valet i april. Låt oss hoppas att anpassad motion och fördelarna den erbjuder får utrymme i valdebatten. Om inte annars, så åtminstone genom Neuroförbundet och våra medlemmar.

Jag önskar er en motionsrik vår – vi hörs!

 

Riitta Samstén
specialplanerare, motionstjänster
Finlands Neuroförbund rf

 

Ps. Neuroförbundet uppmanar alla medlemmar att ta sig ut i naturen – då kommer rörelsen nästan som på köpet. Du kan följa förbundets adopterade fiskgjuse Iitu och dess flyttfärder på webben. Iitu har även inspirerat våra medlemsföreningar att arrangera naturdagar runt om i landet tillsammans med guider från BirdLife Finland. Längs handikappvänliga naturstigar kan man observera vårens flyttfåglar och lära sig mer om den omgivande naturen. Vi ses på naturdagarna!