Lääkärilehti: EMA suosittelee Zinbryta-valmisteen myyntiluvan välitöntä keskeyttämistä

13.3.2018
Kategoriat: Uutinen

Myös valmisteen poisvetoa apteekeista ja sairaaloista suositellaan, kertoo Lääkärilehti uutisessaan täällä.

Euroopan lääkevirasto EMA suosittelee MS-taudin hoitoon käytettävän Zinbryta (daklitsumabi) valmisteen myyntiluvan välitöntä keskeyttämistä siihen liittyneiden aivotulehdustapausten vuoksi. Myös valmisteen poisvetoa apteekeista ja sairaaloista suositellaan. Päätöksen asiasta tekee Euroopan komissio. Myyntiluvanhaltija on jo ilmoittanut vetävänsä vapaaehtoisesti myyntiluvan pois.

Lääkärien ei tule aloittaa Zinbryta-hoitoa uusille potilaille ja valmistetta tällä hetkellä käyttäville potilaille tulee vaihtaa jokin muu hoito niin pian kuin mahdollista. Hoidon lopettavia potilaita tulee seurata tehostetusti vähintään kerran kuukaudessa ainakin kuuden kuukauden ajan.

Seurannassa on otettava huomioon myös aiemman arvioinnin yhteydessä annetut ohjeet maksahaittojen seurannasta kuukausittain kuuden kuukauden ajan. Zinbryta-hoitoon voi liittyä myös muiden elinten immuunivälitteisiä haittoja. MS-tautia hoitaville lääkäreille lähetetään lähipäivinä tarkempaa tietoa.

Potilaiden ei tule enää käyttää valmistetta. Heidän tulee ottaa yhteyttä lääkäriinsä hoidon ja seurannan järjestämiseksi.

Logo