Mitä mieltä olet EU:n vammaisstrategian toteutuksesta?

25.10.2019
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 on EU:n keskeisin strategia-asiakirja vammaistoiminnan alalla. Siinä vahvistetaan tavoitteet ja toimet vammaispolitiikan täytäntöönpanolle EU:n tasolla. Vammaisstrategialla pyritään edistämään esteetöntä Eurooppaa ja pannaan EU:n tasolla täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (UNCRPD).

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä EU:n vuodesta 2010 alkaen toteuttamista toimista, jotka liittyvät yleissopimuksen täytäntöönpanoon EU:n tasolla sekä sen edistämiseen, että vammaiset henkilöt voivat osallistua paremmin yhteiskunnan toimintaan. Kerättyjä tietoja käytetään tehdyn työn arviointiin. Tietojen avulla komissio pystyy myös kehittämään vammaispolitiikkaa tulevaisuudessa entistä tehokkaammaksi ja kohdistetummaksi.

Vaikuta vastaamalla kyselyyn

Voit osallistua kuulemiseen vastaamalla verkkokyselyyn tästä linkistä suomeksi tai tästä ruotsiksi. Molemmissa voit valita vielä erikseen vastaatko yleiskieliseen vai selkokieliseen kyselyyn. Jos et pysty vastaamaan verkkokyselylomakkeella, ota yhteyttä EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu

Vammaisten henkilöiden osallistuminen yhteiskunnan toimintaan on yleiseen etuun liittyvä tavoite, minkä vuoksi tähän kuulemiseen pyydetään vastauksia kaikilta kansalaisilta ja organisaatioilta. Erityisesti toivotaan, että kuulemiseen osallistuvat:

  • Vammaiset henkilöt ja heidän perheensä
  • Vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt
  • Sosiaalityöntekijät
  • Vammaisten hyväksi toimivat järjestöt ja kansalaisjärjestöt
  • Vammaisille henkilöille palveluja tarjoavat yritykset tai avustavan teknologian alalla toimivat yritykset
  • Sosiaalipolitiikkaa koskeviin toimiin osallistuvat ja/tai EU:n rahastojen (etenkin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaavat julkishallinnon virkamiehet EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla
Logo