facebook pixel

Kysely koronatilanteen vaikutuksista harvinaissairaiden arkeen

26.4.2021
Kategoriat: Tutkimus

Harvinaiset-verkosto selvittää yhteistyössä HARSO ry:n kanssa koronatilanteen vaikutuksia harvinaissairaiden arkeen.

Harvinaissairaille ja heidän läheisilleen kohdennetulla kyselyllä halutaan selvittää, miten koronatilanne ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet harvinaissairaiden arkeen ja palveluiden saatavuuteen Suomessa.

Kyselystä saatavia tuloksia verrataan kansainvälisten harvinaisille suunnattujen kyselyjen, kuten eurooppalaisen Rare Barometer -kyselyn tuloksiin. Lisäksi tuloksia halutaan verrata soveltuvin osin muille sairausryhmille kotimaassa tehtyjen kyselyiden tuloksiin. Vastauksia hyödynnetään myös HARSO ry:n ja Harvinaiset-verkoston toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lue lisää Harvinaiset-verkoston uutisesta (avautuu uuteen välilehteen).