Kulttuuriapurahan saajat 2018 on valittu

7.4.2018
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Kulttuuriapurahaa voivat hakea Neuroliiton jäsenyhdistysten potilasjäsenet. Kulttuuriapuraha on kohdennettu taiteeseen tai muuhun kulttuuritekoon, jonka aihepiiri liittyy läheisesti vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden kokemukseen tai jolla on erityistä merkitystä vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille.

Kulttuuriapurahan vuonna 2018 saavat Anu Kokkonen, Sinikka Myllyoja ja Petri Poikolainen. Hakemuksia saapui yhteensä kolmetoista.

Anu Kokkonen, Oulun seudun neuroyhdistys

Anu Kokkoselle myönnettiin apurahaa työhuoneen vuokraukseen romaanin kirjoittamiseksi. Kokkonen kirjoittaa romaania, jonka päähenkilö sairastuu etenevään neurologiseen sairauteen. Romaani on kuvaus elämänmuutoksesta, kriiseistä, parisuhteesta ja perheestä. Teos valottaa sairastavan arkea uusista näkökulmista sekä pitkäaikaissairaille että terveille lukijoille.

Sinikka Myllyoja, Länsi-Pohjan neuroyhdistys

Sinikka Myllyojalle myönnettiin apurahaa langattoman mikrofonijärjestelmän hankkimiseen monologin esittämistä varten. Myllyoja esittää monologia omakohtaisesta MS-sairaudesta. Monologi kuvaa hyvin elämää MS-sairauden kanssa, sen haasteiden ylittämisestä ja voimavarojen löytämisestä. Myllyoja esiintyy erilaisille vertaisryhmille sekä seminaareissa että koulutustilaisuuksissa.

Petri Poikolainen, Pirkanmaan neuroyhdistys

Petri Poikolaiselle myönnettiin apurahaa levyn tekemisen kustannuksiin. Levyn taustalla on Uudestisyntynyt-lauluilta eli Poikolainen on lähtenyt kirjoittamaan kappaleita, joista välittyisi lauluillan voimaannuttava sanoma. Levyn teko toimii esimerkkinä siitä, miten omia haaveitaan voi toteuttaa, eikä jäädä sairauden tai vamman taakse pelkäämään tulevaa.

Neuroliiton kulttuuriapuraha myönnetään taiteesta tai kulttuuriteosta hakijalle vuonna 2018 aiheutuviin kustannuksiin. Tuen jakamisesta päättää liittohallitus. Tuen saajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Logo