Päivittyvä tiedote: Koronavirukselta suojautuminen on kaikille tärkeää – muista hyvä käsihygienia

13.3.2020
Kategoriat: Uutinen

Pese kätesi huolellisesti saippualla. (Tätä tiedotetta päivitetään tarpeen mukaan. Viimeksi päivitetty 19.1.2021)

Keräämme tälle sivulle oleellista tietoa koronaviruksesta, sen vaikutuksista MS-tautia tai harvinaista sairautta sairastaviin sekä Neuroliiton toimintaan.

KoronarokotusLääkitys ja koronavirusTyössäkäyntiNeuroliiton tapahtumatKela-kuntoutusAvokuntoutuskurssitNeuvontapalvelutLisätiedot

Neuroliitto kehottaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavia ja heidän läheisiään erityiseen huolellisuuteen infektioiden ehkäisyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan. Paras keino suojautua infektioilta on pitää huolta käsihygieniasta ja turvaväleistä toisiin ihmisiin sekä käyttää suu-nenäsuojusta erityisesti kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista ylläpitää.

– Tällä hetkellä ei ole todisteita, että MS-tauti olisi koronaviruksen aiheuttaman taudin voimakkuuden osalta erityinen riskiryhmä etenkään, jos henkilö on nuori ja peruskunto on hyvä. Jos sairauteen liittyy vaikea liikuntahaitta, viruksen aiheuttama rasite saattaa kuitenkin olla huomattava. Yleisesti myös yli 70-vuoden ikä, erityisesti miehillä, on arvioitu riskitekijäksi, samoin kuin vaikea ylipaino, diabetes ja perussairaudet, jotka heikentävät merkittävästi sydämen ja keuhkojen toimintaa. Sekä MS-tautia sairastaville että harvinaista neurologista sairautta sairastaville on tärkeää tehostettu käsihygienia, turvavälien huomioiminen ja suu-nenäsuojaimen käyttö, Neuroliiton ylilääkäri Juhani Ruutiainen sanoo.

Koronarokotukset ja MS-tauti sekä harvinaiset neurologiset sairaudet

Koronavirusrokotukset ovat alkaneet myös Suomessa. Rokotuksiin liittyen on Neuroliittoon tullut kysymyksiä siitä, sopiiko rokote MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, kannattaako se ottaa ja onko rokotuksesta ilmaantunut erityisiä haittavaikutuksia näissä diagnoosiryhmissä.

Tähän asti kertyneen tiedon perusteella erityisiä ongelmia rokotukseen liittyen ei ole ilmaantunut, ja sen ottamista suositellaan vahvasti. Neuroliiton diagnoosiryhmät eivät kuitenkaan ole koronaviruksen kannalta riskisairauksia, eli diagnoosit eivät vaikuta rokotusjärjestykseen.

Mikäli on epätietoinen siitä, vaikuttaako esimerkiksi käytössä oleva lääkitys koronavirusrokotteen ottamiseen, kannattaa asiaa tiedustella omalta hoitavalta lääkäriltä tai MS-hoitajalta.

– Kuolleisuusriski koronataudissa nousee merkittävästi iän myötä. MS-tautiin liittyvä mahdollinen haitta on sekin riskitekijä. Käytettävissä olevan tiedon mukaan koronarokotus on turvallinen MS-taudissa, ja sen ottamista suositellaan vahvasti. Samat ohjeet pätevät pääsääntöisesti myös harvinaisten neurologisten sairauksien kohdalla, Juhani Ruutiainen sanoo.

Koronarokotusten antaminen on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kuntien vastuulla, jotka tiedottavat niistä omalla alueellaan. Covid-19-rokotusten järjestämisessä kuntien tulee huomioida THL:n tarkennetut ohjeet koskien rokotusten kohderyhmiä.

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa ja päivittää verkkosivulleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeistaa tartuntojen torjumiseksi.

Lääkitys ja koronavirus: Hoitava taho neuvoo sairauteen ja sen hoitoon liittyvissä asioissa

Neuroliittoon on tullut useita kyselyjä koskien MS-taudin lääkitystä ja koronavirusta. Isossa-Britanniassa paikallinen MS-liitto on julkaissut verkkosivuillaan neurologien tekemän lausunnon MS-taudista ja koronaviruksesta, jossa käsitellään myös erilaisia lääkkeitä.

Suomessa ainakin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ohjeistanut erikoissairaanhoidon neurologian toimialueen potilaitaan koronavirusepidemialta suojautumisessa sekä arvioinut MS-tautiin ja muihin immuunivälitteisiin neurologisiin sairauksiin käytettävien lääkkeiden mahdollisista riskeistä koronavirusepidemian aikana. Esimerkiksi voimakkaimpien käytettävissä olevien uusien lääkehoitojen aloittamista epidemian aikana saatetaan välttää tai viivästyttää.

– Kaikki MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkehoidot vaikuttavat immunologiseen puolustusjärjestelmään. Osa niistä saattaa heikentää puolustautumiskykyä esimerkiksi viruksia vastaan, mutta yleensä vain vähäisesti. Hoitoa ei pidä omatoimisesti keskeyttää: joidenkin lääkevalmisteiden kohdalla lopettaminen voi johtaa lääkityksellä hallitun MS-taudin käynnistymiseen uudelleen. Omaan lääkehoitoon liittyvistä asioista voi aina keskustella hoitavan tahon kanssa, Juhani Ruutiainen muistuttaa.

– Etenkin sellaisten MS-tautia sairastavien, jotka käyttävät harvakseltaan esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa annosteltavia voimakkaita MS-lääkkeitä, kannattaa kääntyä herkästi hoitavan neurologin tai oman MS-hoitajan puoleen, jos sairastuu ylähengitystietaudin oireisiin.

Hoitavan tahon kanssa sovittuja poliklinikkakontrolleja kannattaa noudattaa.

Työssäkäynti koronaepidemian aikana

Kysymyksissä, jotka koskevat poisjäämistä epidemian vuoksi esimerkiksi työstään, tulee kääntyä hoitavan tahon sekä oman työnantajan puoleen.

Seuraa tapahtumakalenteria

Kasvokkaisissa tapahtumissa noudatamme valtakunnallisten ja alueellisten terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia covid19-tilanteeseen liittyen. Olemme asettaneet tapahtumakohtaiset turvalliset maksimiosallistujamäärät ja huolehdimme istumapaikkojen sijoittelulla turvaetäisyyksistä sekä noudatamme turvaväleja. Tarvittaessa muistutamme osallistujia kasvomaskien käytöstä.

Mikäli valtakunnalliset tai aluekohtaiset suositukset muuttuvat, voi sillä olla vaikutuksia suunniteltuihin tapahtumiin. Muutostilanteissa otamme suoraan yhteyttä ilmoittautuneisiin. Seuraathan myös tapahtumakalenteriamme, josta löydät aina ajantasaiset tiedot ja kunkin tapahtuman yhteyshenkilöt.

Kasvokkain tapahtuva Kela-kuntoutus

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa kuntoutusta toteutetaan valtakunnalliset suojautumisohjeet huomioiden. Kiinnitämme erityistä huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan sekä noudatamme suunenäsuojuksen käyttöä koskevia suosituksia.

Avokuntoutuksen sopeutumisvalmennuskurssit

Avokuntoutuksen sopeutumisvalmennuskursseissa ja avomuotoisissa teemakursseissa noudatamme valtakunnallisten ja alueellisten terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia covid19-tilanteeseen liittyen. Olemme asettaneet kurssikohtaiset turvalliset maksimiosallistujamäärät ja huolehdimme turvaetäisyyksistä sekä noudatamme turvavälejä. Jotta kurssit toteutuisivat mahdollisimman turvallisesti, edellytämme osallistujilta kasvomaskin käyttöä, mikäli siihen ei ole terveydellistä estettä.

Mikäli valtakunnalliset tai aluekohtaiset suositukset muuttuvat, voi sillä olla vaikutuksia suunniteltuihin kursseihin. Muutostilanteissa otamme suoraan yhteyttä ilmoittautuneisiin.

Neuvontapalvelut auttavat

Neuvontaa saa mm. työelämä-, harnes-, laki- ja liikunta-asioihin liittyen sekä sosiaalitukia ja -palveluita koskevissa kysymyksissä. Neuvontaa annetaan myös jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa THL:n sivuilta

Lisätietoa sairaanhoitopiireistä

Lisätietoa muualta

Lisätietoa Neuroliiton sivuilta