facebook pixel

Päivittyvä tiedote: Koronavirukselta suojautuminen on kaikille tärkeää – muista hyvä käsihygienia

13.3.2020
Kategoriat: Uutinen

Pese kätesi huolellisesti saippualla. (Tätä tiedotetta päivitetään tarpeen mukaan. Viimeksi päivitetty 20.5.2020)

Koronaviruksen covid-19 aiheuttama tartuntaepidemia herättää huolta Neuroliiton jäsenkunnassa. Keräämme tälle sivulle oleellista tietoa koronaviruksesta, sen vaikutuksista sairastaviin sekä Neuroliiton toimintaan.

Lääkitys ja koronavirusTyössäkäyntiNeuroliiton tapahtumatKela-kuntoutusAvokuntoutuskurssitNeuvontapalvelutLisätiedot

Neuroliitto kehottaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavia ja heidän läheisiään erityiseen huolellisuuteen infektioiden ehkäisyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan. Paras keino suojautua infektioilta on huolellinen käsihygienia.

– Tällä hetkellä ei ole todisteita, että MS-tauti olisi koronaviruksen aiheuttaman taudin voimakkuuden osalta erityinen riskiryhmä etenkään, jos henkilö on nuori ja peruskunto on hyvä. Jos sairauteen liittyy vaikea liikuntahaitta, viruksen aiheuttama rasite saattaa kuitenkin olla huomattava. Sekä MS-tautia sairastaville että harvinaista neurologista sairautta sairastaville on tärkeää tehostettu käsihygienia ja turvavälien huomioiminen, Neuroliiton ylilääkäri Juhani Ruutiainen sanoo.

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa ja päivittää verkkosivulleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeistaa tartuntojen torjumiseksi.

Lääkitys ja koronavirus: Hoitava taho neuvoo sairauteen ja sen hoitoon liittyvissä asioissa

Neuroliittoon on tullut useita kyselyjä koskien MS-taudin lääkitystä ja koronavirusta. Isossa-Britanniassa paikallinen MS-liitto on julkaissut verkkosivuillaan neurologien tekemän lausunnon MS-taudista ja koronaviruksesta, jossa käsitellään myös erilaisia lääkkeitä.

Suomessa ainakin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ohjeistanut erikoissairaanhoidon neurologian toimialueen potilaitaan koronavirusepidemialta suojautumisessa sekä arvioinut MS-tautiin ja muihin immuunivälitteisiin neurologisiin sairauksiin käytettävien lääkkeiden mahdollisista riskeistä koronavirusepidemian aikana. Esimerkiksi voimakkaimpien käytettävissä olevien uusien lääkehoitojen aloittamista epidemian aikana saatetaan välttää tai viivästyttää.

– Kaikki MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkehoidot vaikuttavat immunologiseen puolustusjärjestelmään. Osa niistä saattaa heikentää puolustautumiskykyä esimerkiksi viruksia vastaan, mutta yleensä vain vähäisesti. Hoitoa ei pidä omatoimisesti keskeyttää: joidenkin lääkevalmisteiden kohdalla lopettaminen voi johtaa lääkityksellä hallitun MS-taudin käynnistymiseen uudelleen. Omaan lääkehoitoon liittyvistä asioista voi aina keskustella hoitavan tahon kanssa, Juhani Ruutiainen muistuttaa.

– Etenkin sellaisten MS-tautia sairastavien, jotka käyttävät harvakseltaan esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa annosteltavia voimakkaita MS-lääkkeitä, kannattaa kääntyä herkästi hoitavan neurologin tai oman MS-hoitajan puoleen, jos sairastuu ylähengitystietaudin oireisiin.

Hoitavan tahon kanssa sovittuja poliklinikkakontrolleja kannattaa noudattaa.

Työssäkäynti koronaepidemian aikana

Kysymyksissä, jotka koskevat poisjäämistä epidemian vuoksi esimerkiksi työstään, tulee kääntyä hoitavan tahon sekä oman työnantajan puoleen.

Etätapahtumia perinteisten sijaan –  Seuraa tapahtumakalenteria

Neuroliiton lähiviikkojen tapahtumia on peruttu, mutta niitä on korvattu etätapahtumilla. Korona-tilanteella voi olla vaikutusta myös myöhemmin suunniteltuihin tapahtumiin. Koska suositukset voivat muuttua nopeastikin, pyydämme seuraamaan Neuroliiton tapahtumakalenteria, jossa ilmoitetaan sekä perumisista että uusista tapahtumista. Kevään aikana järjestetään esimerkiksi etäkahviloita MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville ja heidän läheisilleen.

Kasvokkain tapahtuva Kela-kuntoutus

Kela on julkaissut 11.5.2020 tiedotteen kasvokkain tapahtuvan läsnäkuntoutuksen jatkamismahdollisuudesta 1.6.2020.

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus aloittaa laitoskuntoutuksen käynnistämisen vaiheittain 1.6.2020 alkaen. Kesä–heinäkuussa käynnistyvät ensiksi Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen harkinnanvaraiset yksilöjaksot sekä MS-tautia sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit. Yleisistä Suomen hallituksen suosituksista johtuen yli 70-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden kuntoutuspalvelut alkavat kuitenkin vasta kesälomakauden jälkeen, myöhemmin tarkentuvana ajankohtana. Kuntoutussihteerit ovat yhteydessä kuntoutujiin jakson alkamisajankohdasta sopimiseksi.

Kelan aikaisemman linjauksen mukaan (annettu 24.3.2020) kasvokkain tapahtuva kuntoutus on keskeytetty osittain, ja kuntoutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäkuntoutuksena toukokuun loppuun 31.5. saakka

Kelan toukokuun loppuun asti voimassa olevan suosituksen mukaisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Kuntoutujan ja terapeutin yhteisellä suostumuksella avoterapia kasvokkain on kuitenkin mahdollista jo nyt.

Avokuntoutuksen sopeutumisvalmennuskurssit siirretään tai pidetään etänä

Neuroliiton kaikki avokuntoutuksen sopeutumisvalmennuskurssit, jotka oli suunniteltu alkavaksi 31.5. mennessä, pystytään pääasiassa joko siirtämään myöhempään ajankohtaan tai järjestämään etäyhteyksien avulla. Kuntoutussuunnittelijat ovat yhteydessä kursseille valittuihin.

Neuvontapalvelut auttavat

Neuroliiton neuvontapalvelut toimivat myös poikkeusoloissa. Neuvontaa saa mm. työelämä-, harnes-, laki- ja liikunta-asioihin liittyen sekä sosiaalitukia ja -palveluita koskevissa kysymyksissä. Neuvontaa annetaan myös jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa THL:n sivuilta

Lisätietoa sairaanhoitopiireistä

Lisätietoa muualta

Lisätietoa Neuroliiton sivuilta