facebook pixel

Päivittyvä tiedote: Koronavirukselta suojautuminen on kaikille tärkeää – muista hyvä käsihygienia

13.3.2020
Kategoriat: Uutinen

Pese kätesi huolellisesti saippualla. (Tätä tiedotetta päivitetään tarpeen mukaan. Viimeksi päivitetty 11.1.2023)

Keräämme tälle sivulle oleellista tietoa koronaviruksesta, sen vaikutuksista MS-tautia tai harvinaista sairautta sairastaviin sekä Neuroliiton toimintaan.

KoronarokotusLääkitys ja koronavirusTyössäkäyntiNeuroliiton tapahtumatLaitoskuntoutusSopeutumista tukevat kurssitNeuvontapalvelutLisätiedot

Neuroliitto kehottaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavia ja heidän läheisiään erityiseen huolellisuuteen infektioiden ehkäisyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan. Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve. Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Noudata myös muita tartunnantorjuntatoimia oman harkintasi mukaan.

Paras keino suojautua infektioilta on pitää huolta käsihygieniasta ja turvaväleistä toisiin ihmisiin sekä käyttää suu-nenäsuojusta erityisesti kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei ole mahdollista ylläpitää.

Kolme rokoteannosta suojaa koronalta hyvin, mutta rokotetutkin voivat silti tartuttaa muita. Siksi rokotettujenkin on hyvä huolehtia turvaväleistä ja muista tartunnantorjuntatoimista aina, jos läsnä saattaa olla rokottamattomia henkilöitä. THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille ja neljättä rokoteannosta 60 vuotta täyttäneille, 18-59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

– MS-tautia voidaan pitää koronaviruksen aiheuttaman taudin voimakkuuden osalta riskitekijänä etenkin, jos sairauteen liittyy liikuntahaittaa. Yleisesti myös erityisesti yli 70-vuoden ikä on arvioitu riskitekijäksi, samoin kuin vaikea ylipaino, diabetes ja perussairaudet, jotka heikentävät merkittävästi sydämen ja keuhkojen toimintaa, Neuroliiton ylilääkäri Juhani Ruutiainen toteaa.

Koronarokotukset ja MS-tauti sekä harvinaiset neurologiset sairaudet

THL pitää yllä luetteloa lääketieteellisistä riskiryhmistä, joille koronarokotuksia erityisesti suositellaan. Taustasairaudet on jaettu listalla kahteen ryhmään sen mukaan, missä määrin sairaus altistaa vakavalle koronavirustaudille.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet ja toiseen vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet. MS-tauti kuuluu ryhmään 2, jossa luetellut diagnoosit kuuluvat kuitenkin ryhmään vain silloin, kun ne haittaavat hengitystä tai käytössä on immunologista järjestelmää heikentävä lääkitys. Samaan joukkoon kuuluvat muun muassa aivohalvauspotilaat, hengityshalvauspotilaat, Parkinsonin tauti, CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät.

–Monet harvinaiset neurologiset sairaudet, esimerkiksi mitokondriotaudit, saattavat kuulua ohjeen tarkoittamaan ryhmään muut halvausoireyhtymät, joita THL:n ohje ei tarkemmin listaa, Juhani Ruutiainen sanoo.

Ruutiainen suosittelee kolmatta ja neljättä rokoteannosta THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Eräiden MS-taudin lääkkeiden (mm. alemtutsumabi, kladribiini, ofatomumabi, okrelitsumabi ja rituksimabi) käyttäjät kuuluvat edellä mainittuun riskiryhmään 2 iästä riippumatta.

Rokotuksiin liittyen on Neuroliittoon tullut kysymyksiä siitä, sopiiko rokote MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, kannattaako se ottaa ja onko rokotuksesta ilmaantunut erityisiä haittavaikutuksia näissä diagnoosiryhmissä. Erityisiä ongelmia rokotukseen liittyen ei ole havaittu, ja sen ottamista suositellaan vahvasti.

–Kuolleisuusriski koronataudissa nousee merkittävästi iän myötä. MS-tautiin liittyvä mahdollinen haitta on sekin riskitekijä. Käytettävissä olevan tiedon mukaan koronarokotus on turvallinen MS-taudissa, ja sen ottamista suositellaan vahvasti. Samat ohjeet pätevät pääsääntöisesti myös harvinaisten neurologisten sairauksien kohdalla, Juhani Ruutiainen sanoo.

Koronarokotusten antaminen on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kuntien vastuulla, jotka tiedottavat niistä omalla alueellaan. Covid-19-rokotusten järjestämisessä kuntien tulee huomioida THL:n tarkennetut ohjeet koskien rokotusten kohderyhmiä.

Mikäli on epätietoinen siitä, vaikuttaako esimerkiksi käytössä oleva lääkitys koronavirusrokotteen ottamiseen, kannattaa asiaa tiedustella omalta hoitavalta lääkäriltä tai MS-hoitajalta.

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa ja päivittää verkkosivulleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeistaa tartuntojen torjumiseksi.

Koronatodistukset saa Omakannasta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut asetuksen Omakanta-palvelusta saatavista koronatodistuksista. Asetuksella säädetään siitä, että henkilölle voidaan antaa Omakanta-palvelun kautta todistus annetuista rokotuksista, laboratoriotutkimuksien tuloksista sekä sairastetusta koronavirustaudista. Asetus on tullut voimaan 25.5.2021.

EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate) sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistusta voi käyttää matkustaessa. Sen voi ladata Omakannasta.

Lääkitys ja koronavirus: Hoitava taho neuvoo sairauteen ja sen hoitoon liittyvissä asioissa

Kansainvälinen MS-liitto MSIF on julkaissut verkkosivuillaan neurologien tekemät lausunnot MS-taudista ja koronaviruksesta. Useimmat käytössä olevat MS-lääkkeet eivät vaikuta merkittävästi koronarokotteiden tehoon. Poikkeuksena ovat ofatomumabi,okrelitsumabi, rituksimabi, fingolimodi, ponesimodi, siponimodi, joilla saattaa olla koronarokotuksen tehoa heikentävä vaikutus.

Suomessa ainakin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ohjeistanut erikoissairaanhoidon neurologian toimialueen potilaitaan koronavirusepidemialta suojautumisessa sekä arvioinut MS-tautiin ja muihin immuunivälitteisiin neurologisiin sairauksiin käytettävien lääkkeiden mahdollisista riskeistä koronavirusepidemian aikana.

–Kaikki MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkehoidot vaikuttavat immunologiseen puolustusjärjestelmään. Osa niistä saattaa heikentää puolustautumiskykyä esimerkiksi viruksia vastaan, mutta yleensä vain vähäisesti. Hoitoa ei pidä omatoimisesti keskeyttää: joidenkin lääkevalmisteiden kohdalla lopettaminen voi johtaa lääkityksellä hallitun MS-taudin käynnistymiseen uudelleen. Omaan lääkehoitoon liittyvistä asioista voi aina keskustella hoitavan tahon kanssa, Juhani Ruutiainen muistuttaa.

–Etenkin sellaisten MS-tautia sairastavien, jotka käyttävät harvakseltaan esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa annosteltavia voimakkaita MS-lääkkeitä, kannattaa kääntyä herkästi hoitavan neurologin tai oman MS-hoitajan puoleen, jos sairastuu ylähengitystietaudin oireisiin.

Hoitavan tahon kanssa sovittuja poliklinikkakontrolleja kannattaa noudattaa.

Työssäkäynti koronaepidemian aikana

Kysymyksissä, jotka koskevat poisjäämistä epidemian vuoksi esimerkiksi työstään, tulee kääntyä hoitavan tahon sekä oman työnantajan puoleen.

Seuraa tapahtumakalenteria

Meillä on edelleen tapahtumakohtaisesti asetetut maksimiosallistujamäärät, jotta voimme huolehtia tilajärjestelyissä turvaväleistä. Suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä, ellei siihen ei ole terveydellistä estettä.

Seuraamme valtakunnallisia ja aluekohtaisia suosituksia. Niiden muuttumisella voi olla vaikutuksia tapahtumien toteutukseen. Muutostilanteissa otamme suoraan yhteyttä ilmoittautuneisiin. Seuraathan myös tapahtumakalenteriamme, josta löydät aina ajantasaiset tiedot ja kunkin tapahtuman yhteyshenkilöt.

Laitoskuntoutus

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa kuntoutusta toteutetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suojautumisohjeet huomioiden. Kiinnitämme erityistä huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan sekä noudatamme suunenäsuojuksen käyttöä koskevia suosituksia.

Sopeutumista tukevat kurssit

Seuraamme valtakunnallisia ja aluekohtaisia suosituksia, ja niiden muuttumisella voi olla vaikutuksia suunniteltuihin kursseihin. Muutostilanteissa otamme suoraan yhteyttä ilmoittautuneisiin.

Noudatamme kursseilla hyvää käsihygieniaa sekä vältämme tarpeettomia lähikontakteja. Olemme varanneet kurssilaisten käyttöön kasvomaskeja, joita halutessaan voi käyttää. Kurssitoimintaan ei saa osallistua sairaana.

Neuvontapalvelut auttavat

Neuvontaa saa mm. työelämä-, harnes-, laki- ja liikunta-asioihin liittyen sekä sosiaalitukia ja -palveluita koskevissa kysymyksissä. Neuvontaa annetaan myös jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa THL:n sivuilta

Lisätietoa sairaanhoitopiireistä

Lisätietoa muualta

Lisätietoa Neuroliiton sivuilta