Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Vastaa kyselyyn!

10.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Jos olet Suomessa asuva aikuinen ja sinulla on kuulo-, liikunta- tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta.

Kysely liittyy tutkimukseen, jossa kartoitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digitaalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassa sekä selvitetään muun muassa saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan konkretiaa ja epäkohtiin voidaan puuttua muun muassa päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien toimesta.

Vastaamalla kyselyyn digiosallisuudesta ja vaikuta osaltasi tärkeään selvitystyöhön. Vastaamiseen menee noin 15 – 30 minuuttia riippuen vastaustarkkuudesta ja -laajuudesta.

Tutkimuksen toteuttaa tutkijatohtori Tuuli Keskinen Tampereen yliopistosta ja rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto tekijälle ajalle 2021–2022 myönnetyillä apurahoilla.

Siirry kyselyyn