Kelan valtuutetut vastaanottaneet selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista

11.3.2019
Kategoriat: Uutinen

Kelan tiedote 6.3.2019

Kelan valtuutettujen tilaamaa ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista luovutettiin valtuutetuille tiistaina. Selvityksessä arvioitiin vuonna 2018 toteutettua terapiapalvelujen hankintaa. Tavoitteena oli arvioida muun muassa Kelan terapiapalveluhankintojen kokonaisprosessia, Kelan sisäistä yhteistyötä ja sitä, miten terapiapalveluhankinnoissa onnistuttiin turvaamaan asiakkaiden tarpeet ja palvelun laatu.

Kelan toimintaa valvovat valtuutetut edellyttävät Kelan hallitukselta toimenpiteitä raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat valtuutetut, jotka valitaan kansanedustajista.  Valtuutetut päättivät toimittaa raportin Kelan hallitukselle. Valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus käy raportissa esitetyt suositukset läpi ja esittelee Kelalta edellyttämänsä toimet valtuutettujen yleiskokouksessa 10. huhtikuuta.

Ulkoisen selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista on tehnyt BDO Audiator Oy.

Selvitysraportti sisältää suositukset suunnitteluun, toteutukseen, hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöihin, tarjousvertailuihin, hankintapäätöksiin, hankintasopimuksiin, hankinta-asiakirjojen hallinnointiin, palvelukuvausten kriteereihin, vuoropuheluun asiakkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa, laatukriteereihin ja niiden seurantaan, auditointimenetelmiin, palvelusta saadun palautteen ja valitusten keräämiseen, vastuisiin ja resurssointiin, yhteistyön muotoihin.

Tutustu selvitysraportin suosituksiin ja lue koko tiedote Kelan verkkosivuilla.

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia terapioita, esimerkiksi toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa ja psykoterapiaa sekä moniammatillista kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on sopimus Kelan kanssa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita saa yhteensä noin 30 000 asiakasta.

Logo