Kelan korvaamiin taksimatkoihin muutoksia 1.7.2018 alkaen

1.6.2018
Kategoriat: Uutinen

Sairausvakuutuslain muutos ja Laki liikenteen palveluista astuvat voimaan 1.7.2018. Näiden lakien voimaantulo tuo muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin.

Kelan korvaama taksimatka täytyy aina tilata tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä. Näin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkasta vain yhdensuuntaisen matkan omavastuun.

Jos asiakas tilaa taksin muualta, ei asiakas saa korvausta tällaisesta matkasta. Asiakas ei voi myöskään hakea itse jälkikäteen korvausta taksimatkan kustannuksista Kelasta.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilauspuhelinnumerot muuttuvat 1.7.2018 alkaen 0800-alkuisiksi ja puhelu on tilaajalle maksuton.

Yhden tilauspuhelun aikana asiakas voi tilata kaikki tiedossaan olevat ajanvaraukseen perustuvat matkat tulevalle 14 päivän ajanjaksolle. Samalla tilauspuhelulla voi tilata sekä meno- että paluumatkan, jos matkan ajankohdat ovat tiedossa. Paluumatkan voi kuitenkin
ajaa eri kuljettaja. Matka tulee tilata viimeistään matkustusajankohtaa edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä. Akuutit matkat voi tilata silloin, kun matkan tarve syntyy.

Ändringar 1.7.2018 som gäller de taxiresor FPA ersätter

Ändringen av sjukförsäkringslagen samt lagen om transportservice träder i kraft 1.7.2018. Ikraftträdandet av dessa lagar medför förändringar i de taxiresor som FPA ersätter.

En taxiresa som FPA ersätter måste alltid beställas via en beställningscentral som har ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Då får kunden reseersättning redan i taxin och betalar endast självriskandelen för en enkelresa.

Om kunden beställer taxin på annat håll får han eller hon inte ersättning för sin resa. Kunden kan inte heller själv i efterskott ansöka om ersättning för taxiresan hos FPA.

Beställningsnumren för taxiresor som FPA ersätter ändras 1.7.2018. De nya numren börjar med 0800 och samtalen är gratis för den som beställer.

Med ett och samma samtal kan kunden beställa alla de resor som han eller hon känner till för 14 dygn framåt. Med samma samtal kan man beställa både tur- och returresan, förutsatt att resetidpunkten är känd. Chauffören kan ändå vara en annan på returresan. Taxin ska beställas före kl. 14.00 dagen före resan. Akuta resor kan beställas när behovet för resan uppkommer.

Logo