Järjestöt vauhdittavat osatyökykyisten työllistymistä

15.5.2018
Kategoriat: Uutinen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat ensimmäisen kerran lupautuneet yhdessä etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Järjestöt allekirjoittivat jo aiemmin julkilausuman, jossa ne sitoutuivat ottamaan käyttöön eri keinoja, joiden avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu. Julkilausuman allekirjoitti yhteensä 14 järjestöä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Mitä järjestöt lupasivat?

Kaikilla järjestöillä on merkittävä rooli sekä toimijoina, tiedon jakajina että asenteiden muuttajina. Tärkeintä kuitenkin on se, että nyt ne ovat avanneet yhteisen keskustelun ja yhteistyön osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Järjestöjen lupaukset on koottu videolle, jolla esiintyvät kaikkien järjestöjen edustajat:

Lyhyet koosteet lupauksista on koottu myös tänne.

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi.

Järjestöt saattoi yhteen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE), joka myös teki aloitteen yhteisestä julkilausumasta.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta

Logo