facebook pixel

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen

15.12.2022
Kategoriat: Uutinen

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Taustalla on hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset. Vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen. Vähennykset saa vielä vuoden 2022 verotuksessa.

Invalidivähennykseen on ollut oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennystä on saanut valtionverotuksessa enintään 115 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 440 euroa. Invaliditeetin haitta-aste vaikuttaa vähennyksen määrään.

Täyden vähennyksen on saanut  henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia. Jos haitta-aste on ollut pienempi, invalidivähennys on haitta-asteen mukainen prosenttimäärä täydestä vähennyksestä. Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi on katsottu 100 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia.

Valtionverotuksen invalidivähennys tuloverosta – kunnallisverotuksen ansiotuloista

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on ollut 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa.  Kunnallisverotuksen vähennys tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta kuin eläketulosta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkää eläketuloa saava henkilö ei voi saada vähennystä kunnallisverotuksessa. Kunnallisverotuksen alaraja on noin 16 800 euroa vuodessa. Eläketulosta invalidivähennyksen voi saada vain valtionverotuksessa. Jos saa ainoastaan pientä eläkettä, ei ole voinut täysimääräisesti hyötyä invalidivähennyksestä. Valtionveron alaraja 19 200 € tarkoittaa 1 600 € eläkettä/kk.

Esimerkki valtionverotuksen invalidivähennyksestä, joka tehdään tuloverosta: 28 700 € vuotuinen eläketulo tarkoittaa 2 391 eläkettä/kk. Tästä valtion tuloveroa maksetaan 6 % eli 143,50 €. Siitä täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva (100 % haitta-asteella) saa vielä vuonna 2022 vähennystä 115 € vuodessa.

Esimerkki kunnallisverotuksen invalidivähennyksestä, joka tehdään ansiotuloista: Jos palkkatuloa saaneen henkilön tuloveroprosentti on 20 ja invalidivähennykseen oikeuttava haitta-aste 50 %. Saa hän kunnallisverotuksen invalidivähennyksenä 20% 220 eurosta (50 % täydestä vähennyksestä 440 eurosta) eli 44 € vuodessa.

Lisätiedot