facebook pixel

Etäkuntoutus soveltuu osalle – ei kaikille

26.6.2019
Kategoriat: Uutinen

Edellisviikolla Kela julkaisi tiedotteen tutkimuksesta, jonka mukaan etäkuntoutus on vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus. Etäkuntoutuksen soveltuvuus asiakkaalle tulee kuitenkin arvioida yksilöllisesti.

Etäkuntoutus tarkoittaa kuntoutusta, jossa käytetään erilaisia etäteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia, kuten puhelinta tai tietokonetta. Etäkuntoutusta ohjaa ja seuraa ammattilainen.

Neuroliiton avokuntoutuksen asiakaskokemusten perusteella osa Neuroliiton kohderyhmään kuuluvista asiakkaista hyötyvät kasvokkain tapahtuvista avomuotoisista tai internaattityyppistä sopeutumisvalmennuskursseista, koska uupumus ja kognitiiviset oireet saattavat vaikeuttaa verkkoympäristössä tapahtuvaa osallistumista.

”Mikäli edellä mainitut oireet eivät ole liian haittaavia arjessa ja etäohjelmat ovat helppokäyttöisiä, niin etäkuntoutus verkon välityksellä soveltuu, ja erityisesti lähijakson ja verkkotapaamisen yhdistelmänä. Etäkuntoutus mahdollistaa pidemmän seurannan kuntoutusjakson jälkeen. Etäkuntoutus on yksi kuntoutusvaihtoehto muiden joukossa, mahdollistaen osallistumisen sopeutumisvalmennuskursseille kotoa käsin. Se soveltuu osalle, ei kaikille.”, toteaa Neuroliiton avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki.

Neuroliitto toteuttaa sopeutumisvalmennusta ja avomuotoisia kursseja ympäri Suomea, etäkuntoutusta sekä laitosmuotoista kuntoutusta Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Neuropiste toteuttaa Helsingissä yksilöllistä avokuntoutusta ja ryhmäterapiaa. Lisäksi Palvelutalo Satakielessä Lappeenrannassa on yksilöllistä ja ryhmässä toteutettavaa toimintaterapiaa sekä monimuototerapiaa. Lisätietoa näistä löydät osoitteesta kuntoutukseen.fi

Näiden lisäksi Neuroliitto on mukana kymmenen järjestön hankkeessa, jossa kehitetään ja tuotetaan etäsopeutumisvalmennuksen kursseja: etasope.fi