Ensimmäiset vastaukset saatu kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin

29.10.2018
Kategoriat: Uutinen

Kolmeen kansanedustajien tekemään kirjalliseen kysymykseen koskien Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on saatu ministerien vastaukset.

Vastauksissa ilmaistiin hallituksen suhtautuvan myönteisesti palveluntuottajien rekisteröitymismenettelyn käyttöönottoon ja asiakkaiden valinnanvapauden laajentamiseen.

– Tämä on tärkeä viesti siitä huolimatta, että vastauksissakin todettiin näiden muutosten edellyttävän vielä monia selvityksiä ja mm. lainmuutoksia. Rekisteröitymismenettelyn edellyttämät tekniset järjestelmät lienevät valmiina jo 2020. On toivottava, että lainvalmistelu ja päätöksentekijöiden poliittinen tahto mahdollistavat järjestelmän ottamisen käyttöön viivytyksittä, toteaa Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva.

– Muuten vastaukset eivät sisältäneet mitään erityisen merkillepantavaa. Vastaukset ilmentävät täysin samaa ajattelua, joka muodostaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusten ydinongelman. Ja se ydinongelma on laatu; ts. mistä puhutaan kun puhutaan laadusta. Puhutaanko kisälli- vai mestaritason laadusta? Kelalle riittää kisällitaso. Se on ristiriitaista aikana, jolloin myös mestaritason osaamista ymmärretään arvostaa ja jopa edellyttää monissa sote-palveluissakin, summaa Ylikylä-Leiva.

Vastaus kansanedustaja Li Anderssonin (vas) kysymykseen, vastaajana sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Vastaus kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok) kysymykseen,  vastaajana sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Vastaus kansanedustaja Ritva Elomaan (ps) kysymykseen, vastaajana työministeri Jari Lindström.

Kirjallinen kysymys = Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

Logo